Eindelijk een akkoord 21-22 in de sector!

Avatar
by ABVV
Volgen

Lonen

 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0.4 % vanaf 1 juni 2022. Deze barema’s gelden vanaf nu voor de opgebouwde anciënniteit in deze sector, terwijl er voordien enkel gekeken werd naar de opeenvolgende jaren anciënniteit bij je huidige werkgever.

  
Verplaatsingsvergoedingen

 • Van thuis naar je klant (indien meerdere klanten geldt een gemiddelde van de afstand van bij je thuis naar je eerste en laatste klant): de vergoeding gaat van 75 % naar 90 % van de weekprijs van het sociaal abonnement van de NMBS. Dat bedrag wordt gedeeld door vijf om tot het dagbedrag te komen. De concrete bedragen vind je hier.
 • Tussen twee klanten: een verdubbeling van de vergoedingen. Vanaf nu krijg je € 0,28/km, maar er wordt zo snel mogelijk gestreefd naar een koppeling met de verplaatsingsvergoeding voor de ambtenaren (momenteel = € 0,37/km). Meer info vind je hier.
 • Boodschappen voor de klant: wordt gekoppeld met de verplaatsingsvergoeding voor de ambtenaren, zijnde € 0,37/km. Meer info vind je hier.
 • Fietsvergoeding: van € 0,23/km naar € 0,25/km.
 • Parkeerkosten: deze kan je aankaarten bij je bureau. Er moet samen gezocht worden naar een oplossing.

Bovendien is er het engagement van de werkgevers om in het algemeen de verplaatsingen zo beperkt mogelijk te houden.


Eindejaarspremie en syndicale premie


Vanaf 2022 moet je slechts 30 gewerkte arbeidsdagen (in plaats van 65 dagen) bewijzen tijdens de referteperiode om recht te hebben op de premies. Voor de premies van 2022 is de referteperiode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022.
Vanaf 2021 bedraagt de syndicale premie  145 euro (in plaats van € 120). Voor de premie van 2021 wordt er in september automatisch nog een supplement van € 25 uitbetaald aan wie reeds een premie kreeg in 2021.

 
Kwaliteit van het werk

 • Tijdskrediet, landingsbanen en SWT: alle wettelijke mogelijkheden zijn mogelijk.
 • Aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en thematisch verlof worden verlengd in 2022: voor alle stelsels wordt nu een premie voorzien.
 • Vorming: twee dagen, met mogelijkheid tot aanvraag derde dag door de werknemer.
 • Cao werkbaar werk: moet binnen elk bedrijf worden afgesloten.
 • Telefonische permanentie bij noodgevallen: een uitgewerkt systeem om dit mogelijk te maken, moet vanaf begin 2023 operationeel zijn in alle dienstenchequebedrijven. Huishoudhulpen moeten vanaf dan altijd iemand van de onderneming kunnen bereiken wanneer ze aan het werk zijn.
 • Vanaf dit jaar krijg je bij je premieformulieren een aanvraagformulier. Hiermee kan je aan je werkgever vragen om het aantal uren van je deeltijds contract op te krikken, als er een systematische overschrijding is van de arbeidsduur in je contract. Indien je gedurende één kwartaal minstens één uur per week extra werkte, mag je werkgever een dergelijke aanvraag niet weigeren.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.