Zwanger? Op welk verlof heb ik (of mijn partner) recht?

Avatar
by ABVV
Volgen

Lees ook: Zwanger? Wat moet ik nu doen?

Moederschapsrust

Tijdens je moederschapsrust mag je 15 weken thuisblijven. Sinds 1 maart 2020 hebben alle mama’s – ook als ze ziek zijn of verplicht van het werk worden verwijderd – recht op minstens 1 week moederschapsrust vóór de bevalling en maximum 14 weken na de bevalling. Je kan deze 15 weken ook anders verdelen. Je kan ook tot 6 weken vóór de bevalling vrijwillig stoppen met werken. Die weken worden dan wel afgetrokken van de 14 weken na de bevalling.  

Tijdens deze periode krijg je een uitkering. De eerste dertig dagen gaat het over 82% van je brutoloon. Daarna zakt je uitkering naar 75% van je brutoloon. Ze wordt tweemaal per maand uitbetaald.  

 

Opgelet:  

  • Je moet uiterlijk 1 week of 7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken.  Die dagen kan je niet overdragen en neem je verplicht op. (=prenatale rust)
  • Ook verplicht op te nemen zijn de 9 weken na je bevalling. (=postnatale rust)

Na de bevalling kan je 2 weken van je bevallingsverlof opnemen als losse verlofdagen om zo het werk geleidelijk aan of deeltijds te hervatten.

 

Hoe vraag je je moederschapsrust aan?

Je moet je werkgever een medisch attest bezorgen, met daarin vermeld: de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop je je verlof wil nemen.  Verwittig ook op tijd je ziekenfonds of ten laatste bij het begin van de 6 weken die aan de bevalling voorafgaan.

Tijdens je moederschapsrust word je vergoed door het ziekenfonds.  Na de bevalling bezorg je een geboorteattest aan je ziekenfonds.  Binnen de 8 dagen na het einde van je moederschapsrust, leg je tenslotte een bewijs van werkhervatting aan je mutualiteit voor.

 

Geboorteverlof

Als vader of meeouder heb je, na de geboorte van jouw kind, recht op 15 dagen geboorteverlof. 

  • Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling.
  • Je moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.
  • Die 15 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof krijg je je volledige loon van jouw werkgever. Tijdens de volgende dagen ontvang je een uitkering van jouw ziekenfonds.

 

Kan ik na de moederschapsrust / geboorteverlof nog een time-out nemen? 

Mogelijk heb je recht op tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof). Meer info daarover in deze artikels:  

Heb je nog geen recht op één van deze verlofstelsels. In dat geval kan je als dienstenchequewerknemer onbetaald postnataal verlof opnemen. Zie hieronder.

 

Postnataal verlof

Wat? Onbezoldigd verlof met een duurtijd van 1 tot max. 12 maanden.

Voor wie? Voor alle kersverse ouders.

Wanneer aanvragen? Ten minste 1 maand vóór de start van het postnataal verlof. Het verlof moet ten laatste 1 jaar na de geboorte ingaan.

Hoe aanvragen? Je licht je werkgever schriftelijk in met vermelding van de duur van het postnataal verlof. Je bezorgt je werkgever een attest van geboorte vóór de aanvang van het postnataal verlof.

Wat als je je verlof vroeger wenst te beëindigen dan eerst voorzien?

Je kan hiervoor een schriftelijke vraag stellen aan je werkgever. De werkgever kan deze vraag maximum 1 maand uitstellen. Dus na maximum 1 maand kan je opnieuw aan de slag. Weet wel dat de rest van je postnataal verlof dan wel verloren gaat.

Kan je het postnataal verlof in een deeltijds regime opnemen? Ja, dat kan! Dan kan je je verlof zelfs gedurende maximum 2 jaar spreiden. De afspraken omtrent het uurrooster worden dan in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst gevoegd.

Dit verlof komt bovenop het reeds bestaande moeder-of vaderschapsverlof. Het kan vooral interessant zijn voor werknemers die (nog) geen recht hebben op ouderschapsverlof of tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind (= verlofstelsels waarbij je wél een RVA-vergoeding krijgt).

Let op: gezien het om onbetaald verlof gaat, tellen deze periodes ook niet mee voor de opbouw van je sociale rechten (pensioen, ziekte, werkloosheid)

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.