Nu ook verlof voor mantelzorg mogelijk met bijhorende sectorale premie!

Avatar
by ABVV
Volgen

Het verlof voor mantelzorg is een nieuw thematisch verlof zoals we reeds het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en palliatief verlof kennen.

Bovendien krijg je een sectorale premie als je hier beroep op doet. 

Met mantelzorgverlof kan de werknemer zijn prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.  Het dient niet noodzakelijk te gaan om een familie – of gezinslid.

Om een verlof voor mantelzorg te kunnen genieten, moet je erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen. Je moet een erkenningsaanvraag door middel van een verklaring op eer indienen bij uw ziekenfonds die een beslissing hierover zal nemen. Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger kan je contact opnemen met je ziekenfonds.

Vanaf 01.09.2020 is het mogelijk om als erkende mantelzorger thematisch verlof aan te vragen bij de werkgever en de RVA! 

Welke onderbrekingsmogelijkheden zijn er?

Je kunt het verlof voor mantelzorg onder volgende vormen nemen:

  • via een halftijdse onderbreking, om je prestaties te verminderen en nog 50% van een voltijdse uurregeling te blijven werken;
  • via een onderbreking met 1/5, om je prestaties te verminderen en nog 80% van een voltijdse uurregeling te blijven werken;
  • via een volledige schorsing, om volledig te stoppen met werken

Op de begindatum van het verlof voor mantelzorg moet je als volgt tewerkgesteld zijn:

  • voltijds, als je een 1/5 onderbreking vraagt;
  • voltijds, als je een 1/2 onderbreking vraagt;
  • Er is geen tewerkstellingsvoorwaarde voor de volledige schorsing.

 

Hoe lang kan je het nemen?

per zorgbehoevende persoon

Een werknemer kan volgens de huidige reglementering slechts 1 maand voltijds verlof voor mantelzorg (of 2 maanden halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon. 

per werknemer

Het recht op de volledige schorsing bedraagt maximum zes maanden over de gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking.

Met andere woorden, je kan in totaliteit wel 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen maar dan voor 6 verschillende zorgbehoevende personen.

Meer info? Kijk eens hier of contacteer ons! https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t164 

 

Financiële tegemoetkoming bij mantelzorgverlof?

Bovenop de vergoeding van de RVA is er ook een sectorale aanmoedigingspremie, Vergeet ze dus niet allebei aan te vragen!

 

Ga ook na of je recht hebt op:

  • een mantelzorgpremie: Heel wat gemeenten bieden een mantelzorgpremie aan voor mantelzorgers. Informeer er naar bij uw gemeente.
  • een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering voor niet-medische zorg.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.