Wat is de sectorale aanmoedigingspremie en heb ik er recht op?

Avatar
by ABVV
Volgen
Voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven.
 

Bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven

Een maandelijkse forfaitaire premie, "aanmoedigingspremie" genoemd, zal worden toegekend aan elke werknemer die in de loop van het jaar 2022 een uitkering van de RVA krijgt ingevolge de volledige of gedeeltelijke schorsing van zijn prestaties door het nemen van gelijk welke vorm van tijdskrediet met motief of thematisch verlof.
 
Stelsels tijdskrediet:
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;
 • een erkende opleiding volgen;
 • eindeloopbaan;
 • zorg dragen voor kind(eren) jonger dan 8 jaar;

Of door het nemen van een thematisch verlof:

 • in het kader van het palliatief verlof;
 • in het kader van medische bijstand;
 • in het kader van ouderschapsverlof;
 • in het kader van mantelzorg.

 

Bedrag

De bedragen worden toegekend a rato van de duur en het percentage van de schorsing.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat van toepassing is op deze premie zal 22,20% bedragen; het zijn immers extralegale voordelen die door het Sociaal Fonds worden betaald wegens de non-activiteit van de werknemer. Een fiscale fiche zal worden opgemaakt door het Sociaal Fonds en worden opgestuurd per post.  

Duur

  100 % 

 50 % 

20 %

 10%

1 maand

€  90

€  40

€  20        

  €  9   

2 maanden

€  180

€  80

€  40       

 € 18

3 maanden

€  270

€  120

€  60       

 € 27

4 maanden

€  360

€  160

€  80       

 € 36

5 maanden

€  450

€  200

€  100      

€ 45

6 maanden

€  540

€  240

€  120      

€ 54

7 maanden

€  630

€  280

€  140      

€ 63

8 maanden

€  720

€  320

€  160      

€ 72

9 maanden

€  810

€  360

€  180      

€ 81

10 maanden

€  900

€  400

€  200      

€ 90

11 maanden

€  990

€  440

€  220      

€ 99

12 maanden

€  1.080

€  480

 €  240    

€ 108

 

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.