Sectorale aanmoedigingspremie 2022

Avatar
by ABVV
Volgen
Voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven.
 

Bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven

Een maandelijkse forfaitaire premie, "aanmoedigingspremie" genoemd, zal worden toegekend aan elke werknemer die in de loop van het jaar 2022 een uitkering van de RVA krijgt ingevolge de volledige of gedeeltelijke schorsing van zijn prestaties door het nemen van gelijk welke vorm van tijdskrediet met motief of thematisch verlof.
 
Stelsels tijdskrediet:
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;
 • een erkende opleiding volgen;
 • eindeloopbaan;
 • zorg dragen voor kind(eren) jonger dan 8 jaar;

Of door het nemen van een thematisch verlof:

 • in het kader van het palliatief verlof;
 • in het kader van medische bijstand;
 • in het kader van ouderschapsverlof;
 • in het kader van mantelzorg.

 

Bedrag

De bedragen worden toegekend a rato van de duur en het percentage van de schorsing.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat van toepassing is op deze premie zal 22,20% bedragen; het zijn immers extralegale voordelen die door het Sociaal Fonds worden betaald wegens de non-activiteit van de werknemer. Een fiscale fiche zal worden opgemaakt door het Sociaal Fonds en worden opgestuurd per post.  

Duur

  100 % 

 50 % 

20 %

 10%

1 maand

€  90

€  40

€  20        

  €  9   

2 maanden

€  180

€  80

€  40       

 € 18

3 maanden

€  270

€  120

€  60       

 € 27

4 maanden

€  360

€  160

€  80       

 € 36

5 maanden

€  450

€  200

€  100      

€ 45

6 maanden

€  540

€  240

€  120      

€ 54

7 maanden

€  630

€  280

€  140      

€ 63

8 maanden

€  720

€  320

€  160      

€ 72

9 maanden

€  810

€  360

€  180      

€ 81

10 maanden

€  900

€  400

€  200      

€ 90

11 maanden

€  990

€  440

€  220      

€ 99

12 maanden

€  1.080

€  480

 €  240    

€ 108

 

Hoe vraag je de aanmoedigingspremie 2022 aan?

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zal het verschuldigde bedrag in één keer aan de werknemer storten, a rato van het aantal maanden van 2022 dat vermeld staat op de beslissing C62 en de eventuele herzieningsbeslissing C62.

Opgepast : alle aanvragen voor de aanmoedigingspremie  dienen worden ingediend voor :

 • het jaar 2022 vóór  31/03/2023

Dossiers die na deze datum worden ingediend zullen geweigerd worden.

Elke werknemer die van deze aanmoedigingspremie wenst te genieten, stuurt ons (naar support@abvvdienstencheques.zendesk.com) de volgende documenten :

 •  een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie bijlages onderaan);
 •  een kopie van de beslissing C62 tot toekenning van de uitkeringen door de RVA betreffende thematisch verlof of tijdskrediet dat recht geeft op de sectorale aanmoedigingspremie tijdens het jaar 2022.

In geval van wijziging van de persoonlijke situatie van de werknemer die aanleiding geeft tot het opstellen van een herzieningsbeslissing C62, stuurt de werknemer dit naar het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zodra je ze ontvangt.

Aanvraagformulier aanmoedigingspremie 2022

Wordt nog opgemaakt door het fonds. De premie 2022 werd nog maar beslist in juni 2022.

 

Vlaamse aanmoedigingspremie

Als je in Vlaanderen werkt kan je in sommige gevallen ook nog een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen bovenop bovenstaande sectorale aanmoedigingspremie !

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.