Sectorale aanmoedigingspremie 2020-2021

Avatar
by ABVV
Volgen
Voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28/04/2015.
 

Toepassingsgebied

De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020 is van toepassing op de sector van de dienstencheques (PC 322.01).

Bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven

Een maandelijkse forfaitaire premie, "aanmoedigingspremie" genoemd, zal worden toegekend aan elke werknemer die in de loop van het jaar 2020/2021 een uitkering van de RVA krijgt ingevolge de volledige of gedeeltelijke schorsing van zijn prestaties door het nemen van een tijdskrediet met motief:
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;
 • een erkende opleiding volgen;
 • eindeloopbaan;

Of door het nemen van een thematisch verlof:

 • in het kader van het palliatief verlof;
 • in het kader van medische bijstand;
 • in het kader van ouderschapsverlof;
 • in het kader van mantelzorg.

Opgelet: geen aanmoedigingspremie voor tijdskrediet met motief ‘zorg voor kind(eren) jonger dan 8 jaar’.

Bedrag

De bedragen worden toegekend a rato van de duur en het percentage van de schorsing.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat van toepassing is op deze premie zal 22,20% bedragen; het zijn immers extralegale voordelen die door het Sociaal Fonds worden betaald wegens de non-activiteit van de werknemer. Een fiscale fiche zal worden opgemaakt door het Sociaal Fonds en worden opgestuurd per post.  

Duur

  100 % 

 50 % 

20 %

 10%

1 maand

€  90

€  40

€  20        

  €  9   

2 maanden

€  180

€  80

€  40       

 € 18

3 maanden

€  270

€  120

€  60       

 € 27

4 maanden

€  360

€  160

€  80       

 € 36

5 maanden

€  450

€  200

€  100      

€ 45

6 maanden

€  540

€  240

€  120      

€ 54

7 maanden

€  630

€  280

€  140      

€ 63

8 maanden

€  720

€  320

€  160      

€ 72

9 maanden

€  810

€  360

€  180      

€ 81

10 maanden

€  900

€  400

€  200      

€ 90

11 maanden

€  990

€  440

€  220      

€ 99

12 maanden

€  1.080

€  480

 €  240    

€ 108

 

Hoe vraag je de aanmoedigingspremie 2020/2021 aan?

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zal het verschuldigde bedrag in één keer aan de werknemer storten, a rato van het aantal maanden van  2020/2021 dat vermeld staat op de beslissing C62 en de eventuele herzieningsbeslissing C62.

Opgepast : alle aanvragen voor de aanmoedigingspremie  dienen worden ingediend voor :

 • het jaar 2020 vóór  31/03/2021
 • het jaar 2021 vóór  31/03/2022

Dossiers die na deze datum worden ingediend zullen geweigerd worden.

 Elke werknemer die van deze aanmoedigingspremie wenst te genieten, stuurt ons (naar support@abvvdienstencheques.zendesk.com) de volgende documenten :

 •  een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie bijlages onderaar);
 •  een kopie van de beslissing C62 tot toekenning van de uitkeringen door de RVA betreffende thematisch verlof of tijdskrediet dat recht geeft op de sectorale aanmoedigingspremie tijdens het jaar  2020 of 2021.

In geval van wijziging van de persoonlijke situatie van de werknemer die aanleiding geeft tot het opstellen van een herzieningsbeslissing C62, stuurt de werknemer dit naar het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zodra je ze ontvangt.

Aanvraagformulier aanmoedigingspremie 2020-2021 

Aanvraagformulier voor een aanmoedigingspremie  2020 (PDF)

Aanvraagformulier voor een aanmoedigingspremie  2021 (PDF)

 

Vlaamse aanmoedigingspremie

Als je in Vlaanderen werkt kan je in sommige gevallen ook nog een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen bovenop bovenstaande sectorale aanmoedigingspremie !

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.