Mag de erkende onderneming bijkomende kosten vragen?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

De wetgeving op de dienstencheques verbiedt dit niet. Het kan bijvoorbeeld gaan om verplaatsings- of administratiekosten en deze kunnen verrekend worden per gepresteerd uur of op jaarbasis.

Wel moeten er een aantal regels in acht genomen worden wanneer de onderneming bijkomende kosten aanrekent aan zijn klanten:

  • De bijkomende kosten mogen niet betaald worden met dienstencheques.
  • Wanneer de onderneming extra kosten wenst aan te rekenen, moet de gebruiker hiermee akkoord gaan. Dit houdt in dat de kosten kunnen vermeld staan in de gebruikersovereenkomst die ondertekend is door de gebruiker.
  • Het moet gaan om redelijke en reële kosten en de onderneming moet duidelijk omschrijven welke kosten worden aangerekend voor welk doel.
  • Er moet een factuur opgesteld worden.
  • De onderneming mag van de gebruiker geen bijkomende kosten eisen om de loonkosten te dekken. Deze worden gedekt door de dienstencheques.

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.