Mijn kind is overleden. Hoeveel dagen klein verlet krijg ik?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

 Voor een overlijden van je kind* van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e)**, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer krijg je tien dagen.

- drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

- zeven dagen vrij op te nemen binnen het jaar na overlijden. 

Je werkgever kan een bewijs van het overlijden vragen, maar kan dit verlof en de keuze van de datum niet weigeren. 

 

*Ook pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg. Slechts 1 dag bij overlijden van een pleegkind waarvan de werknemer of zijn echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner pleegouder is in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden. Op te nemen op de dag van de begrafenis.

**De persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont wordt gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer.

 

Soepele opname op vraag van de werknemer

Voor alle vormen van rouwverlof is sinds juli 2021 voorzien dat er kan worden afgeweken van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen, op vraag van de werknemer en met akkoord van de werkgever.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.