Wat als ik mijn ontslag krijg?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Wat?

Een ontslag krijgen is vaak een schokkende ervaring. Je bent even van streek en hopelijk is het de eerste en laatste keer dat je dit tegenkomt. Maar gelukkig is het ABVV er voor jou en zijn er een aantal verzachtende maatregelen. 

Je opzegtermijn

Behalve bij ontslag om dringende reden, moet je werkgever je een opzegtermijn geven, zodat je tijd hebt om ander werk te zoeken. Doet hij dat niet, dan moet hij de opzegtermijn uitbetalen, dit heet dan de verbrekingsvergoeding.

Je opzegtermijn hangt van een aantal factoren af: ben je arbeider of bediende, in welke sector werk je, ben je voor of na 2014 in dienst gekomen, ... 

Voor wie met dienstencheques werkt (als arbeider) en na 2014 in dienst gekomen is, is de opzegtermijn gemakkelijk te berekenen:

Anciënniteit Opzeg werkgever
0 tot < 3 maanden 1 week
3 tot < 4 maanden 3 weken
4 tot < 5 maanden 4 weken
5 tot < 6 maanden 5 weken
6 tot < 9 maanden 6 weken
9 tot 12 maanden 7 weken
12 tot < 15 maanden 8 weken
15 tot < 18 maanden 9 weken
18 tot < 21 maanden 10 weken
21 tot < 24 maanden 11 weken
2 jaar 12 weken
3 jaar 13 weken
4 jaar 15 weken
5 jaar 18 weken
6 jaar 21 weken
7 jaar 24 weken
8 jaar 27 weken
9 jaar 30 weken
10 jaar 33 weken
+ 1 jaar + 3 weken

 

Voor 2014 in dienst bij je huidige werkgever? Dan neem je best contact op met het ABVV die voor jou de opzegtermijn kan uitrekenen. 

 

Welke betalingen moet je werkgever doen?

Wanneer je arbeidsovereenkomst verbroken wordt, is je werkgever verplicht om de volgende betalingen te verrichten:

 • het nog niet betaalde loon voor de verrichte prestaties,
 • eventueel loon voor sommige feestdagen,
 • de bedragen die verbonden zijn aan de eigenlijke verbreking van je arbeidsovereenkomst, zoals de opzegvergoeding (indien er geen opzegtermijn gepresteerd wordt). Deze moet onmiddellijk uitbetaald worden.

 

Recht op de reden van ontslag

Vroeger mocht je werkgever je ontslaan zonder motivering. Sinds 2014 moet je werkgever je uitleggen waarom je ontslagen bent. Doet hij dat niet en heb je hem (via brief) om die reden gevraagd, dan heb je recht op een extra vergoeding van 2 weken loon.

Is zijn reden van ontslag bij de haren gegrepen? Dan kan de rechter de werkgever een financiële sanctie kunnen opleggen van 3 tot 17 weken loon (in het voordeel van de ontslagen werknemer).

 

Tijdens je opzegtermijn

Sollicitatieverlof

Tijdens je opzegtermijn heb je recht op sollicitatieverlof. Dit verlof is betaald en dient om je de tijd te geven om een nieuwe job te zoeken. Je hebt recht op 1 dag per volle week sollcitatiefverlof (te berekenen in uren als je deeltijds werkt). Je moet het sollicitatieverlof vragen aan je werkgever, die mag het niet weigeren zonder gegronde reden. 

Schorsing opzegtermijn

Als je ontslagen wordt, dan schorst de opzegtermijn in een aantal gevallen:

Dit zijn de zaken die de opzegtermijn schorsen:

 • Jaarlijkse vakantie (zowel collectieve als individuele vakantie)
 • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
 • Zwangerschaps- en bevallingsrust
 • Preventieve hechtenis
 • Inhaalrust toegekend voor overuren
 • Werkloosheid (weerverlet, economische)
 • Borstvoedingsverlof ("Profylactisch verlof")
 • Tijdskrediet (volledige schorsing)
 • Militaire- of burgerdienst

Deze zaken schorsen de opzegtermijn nooit:

 • Klein verlet
 • Educatief verlof
 • Syndicaal verlof
 • Toegestane afwezigheid
 • Dwingend verlof
 • Inhaalrust toegekend wegens arbeidsduurvermindering (uitz PC 124)
 • Werkloosheid (technische)
 • Feestdagen
 • Overmacht
 • Gewaarborgd dagloon
 • Staking
 • Politiek verlof  

Om te berekenen hoeveel dagen je extra moet werken door die schorsing, neem je best even contact op met het ABVV. Je kan immers niet zomaar de dagen erbij tellen.

Nog vragen?

Je kan voor meer informatie altijd terecht:

- in onze lokale kantoren (adressen hier te vinden: https://www.accg.be/nl/afdelingen)
- op onze ABVV Dienstencheques Facebookpagina
- in onze Community, waar je met collega's van je werkgever kan spreken via een anonieme account. 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.