Je Verlof

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Wat?

Dankzij de sociale zekerheid heeft iedereen recht op 4 weken wettelijk betaald verlof. Ja, toch?

Ja, als je het voorbije jaar voldoende gewerkt hebt. Wie deeltijds werkt, vorig jaar niet het ganse jaar werkte of pas begonnen is, kan soms minder recht op verlof hebben. Maar ook voor hen is er een oplossing, lees hieronder meer!

1. Wettelijk verlof

Het wettelijk verlof is voor iedereen de basis: wie vorig jaar voltijds werkte gedurende het ganse jaar, heeft zeker recht op 4 weken verlof. Het wordt wat ingewikkelder indien je uurrooster veranderd is, indien je veranderde van statuut van arbeider naar bediende of omgekeerd. 

Als arbeider krijg je van de RJV (Rijksdienst Voor Jaarlijkse Vakantie) elk jaar een attest met het aantal voltijdse dagen verlof die je dit jaar mag nemen. Voor wie deeltijds werkt, kan dat verwarrend overkomen, want de wet zegt niet hoe je die moet omrekenen naar jouw uurrooster. Wij kunnen dit voor jou omrekenen of controleren of je werkgever wel de meest gunstige formule voor jou gebruikt. Spring dan eens binnen met je loonfiches van het vorige kalenderjaar en we rekenen het uit voor jou!

2. Europese vakantie

betaalde vakantie vanaf het eerste jaar werk

  • Je bent voor het eerst aan de slag?
  • Je werkte vorig jaar in het buitenland?
  • Je was zelfstandig of werkte in de openbare sector maar nu in de privé?
  • Je hebt vorig jaar niet gewerkt of een periode niet gewerkt omdat je langdurig ziek was, tijdskrediet nam of omdat je volledig werkloos was?

De Europese vakantie is er voor jou !

Wat?

Sinds 1 april 2012 geeft het nieuw systeem van Europese vakantie je recht op betaalde vakantiedagen vanaf het eerste jaar dat je werkt:

  • wanneer het je eerste job is in België
  • of wanneer je het werk hervat, en je prestaties van vorig jaar je geen 4 weken wettelijke betaalde vakantie opleverden,
  • op voorwaarde dat je minstens 3 maanden gewerkt hebt (aanloopperiode)
  • op basis van 1 week vakantie per 3 maanden werk. Na de aanloopperiode bouw je vakantiedagen op in verhouding tot je prestaties, je moet niet wachten op een volledig nieuwe periode van 3 maanden om bijkomende vakantiedagen te krijgen.

Voorbeeld
Wie op 1 januari 2020 begint te werken en vanaf 1 juli 2020 vakantie wil nemen, dus na 6 maanden werken, heeft recht op 2 weken Europese vakantie.

Hoe?

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst die minstens 3 maanden voor zijn werkgever werkte (aanloopperiode) kan het recht op Europese vakantie inroepen.

je vult een formulier van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in (dit formulier kan je vinden op de site van de www.rjv.be , op te sturen naar je vakantiekas. Wij kunnen je hierbij natuurlijk helpen!

Betaald?

Tijdens je Europese vakantie heb je recht op een bedrag gelijk aan je normale loon, dit is het Europees vakantiegeld.

Let op!
Het gaat om een voorschot van je dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Het Europees vakantiegeld dat je ontvangt bij het opnemen van je Europese vakantie, zal worden afgetrokken van het dubbel vakantiegeld dat je in het volgend jaar ontvangt. Kortom, wat je nu krijgt, krijg je volgend jaar niet nog eens.

Ter herinnering: in het wettelijk stelsel is het enkel vakantiegeld het loon dat tijdens de vakantieperiode betaald wordt. Het dubbel vakantiegeld is het bijkomend bedrag dat als vakantiegeld bovenop het loon betaald wordt.

 

3. Jeugdvakantie, seniorenvakantie en tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie

Schoolverlaters jonger dan 25 die minstens 1 maand werken tijdens het jaar waarin ze hun studies beëindigen, kunnen ‘jeugdvakantie’ nemen.

Werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, kunnen ‘seniorvakantie’ nemen.

Bij jeugd- en seniorvakantie krijg je een vergoeding (beperkt tot 65% van het op 2.039 euro bruto begrensd loon) maar dit is geen voorschot op je vakantiegeld en zal het volgende jaar dus niet worden afgetrokken van je wettelijk dubbel vakantiegeld. Het is financieel dus interessanter eerst je jeugd- of seniorvakantie te benutten.

Hetzelfde geldt voor werknemers in tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie. Informeer bij je delegee naar de voorwaarden.

Nog vragen?

Je kan voor meer informatie altijd terecht:

- in onze lokale kantoren (adressen hier te vinden: https://www.accg.be/nl/afdelingen)
- op onze ABVV Dienstencheques Facebookpagina
- in onze Community, waar je met collega's van je werkgever kan spreken via een anonieme account. 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.