Zwanger? Wat moet ik nu doen?

Avatar
by ABVV/ACCG/FGTB
Volgen

Proficiat! Maar hoe gaat dat in zijn werk, zwanger werken in de dienstencheques?

Ben je zwanger, dan is dit niet altijd gemakkelijk te combineren met je tewerkstelling (al dan niet in de dienstencheques). Daarom zijn er enkele maatregelen voor werknemers, die we hieronder even toelichten. 

 

(Wanneer en hoe) licht ik mijn werkgever in? 

Je moet je werkgever ten laatste 7 weken voor de geplande bevallingsdatum op de hoogte brengen van je zwangerschap. Verwacht je een meerling, dan moet dit ten laatste op 9 weken voor die datum.  

Het is zeker nuttig om dat zo snel mogelijk te doen. Van zodra je de werkgever ingelicht hebt, geniet je namelijk bescherming tegen ontslag.  

Je werkgever inlichten doe je best schriftelijk: met een medisch attest én een aangetekende brief waarin je ook de geplande bevallingsdatum meedeelt. Je kan dit ook persoonlijk overhandigen, maar vraag dan wel best een ontvangstbewijs.  

Belangrijk: licht ook je mutualiteit van dit alles in! 

 

Afwezigheden voor onderzoeken

Je zwangerschap loopt hopelijk zonder grote zorgen, maar toch moet iedere zwangere vrouw regelmatig naar de dokter voor opvolging. Kan dit niet buiten de werkuren, dan heb je recht om afwezig te zijn tijdens de werkuren mét behoud van loon. Hiervoor moet je je werkgever op tijd verwittigen, enkel afwezig zijn voor de tijd die écht nodig is en achteraf een medisch attest bezorgen.

 

Hoelang mag ik blijven werken als ik zwanger ben?  

Ten laatste één week voor de geplande bevallingsdatum gaat je verplichte moederschapsrust in. Dan moet je stoppen met werken. 

Lees meer over moederschapsrust en ouderschapsverlof in dit artikel:  https://accg.zendesk.com/hc/nl/articles/360018303457  

 

Het kan ook zijn dat je vroeger moet stoppen, op aangeven van de arbeidsarts (werkverwijdering) of van je eigen huisarts of gynaecoloog (arbeidsongeschiktheid wegens ziekte). (zie hieronder)

 

Hindert je zwangerschap je werk?

Je probeert je nog volop in te zetten voor je werk, maar soms gaat het niet meer. Je bent zeker niet de enige die dit tegenkomt!

De wet voorziet een aantal mogelijkheden om dit op te lossen:

 • Aanpassing van de werkpost: De werkgever kan proberen je werk aan te passen aan je zwangerschap. Een mogelijkheid in veel sectoren, maar niet echt realistisch in de dienstencheques. Denk je toch dat het mogelijk is, spreek er dan over met je werkgever of met je vakbond. Je werkgever moet "al het mogelijke" doen om je een aangepast werk te geven. 
 • Werkverwijdering of arbeidsongeschiktheid: Indien het het werk gezondheidrisico's voor jou of voor de baby zou hebben. 

Werkverwijdering en arbeidsongeschiktheid door je zwangerschap: wat is het verschil? 

Van zodra de werkgever op de hoogte is van je zwangerschap moet hij de arbeidsarts inlichten en een risicoanalyse maken (In de praktijk gebeurt dat niet altijd). De arbeidsarts kan op basis van die risicoanalyse beslissen dat je werk aangepast moet worden of je andere werkposten moet krijgen. Dit om gezondheidsrisico’s voor jou en voor de baby te vermijden. 

Is aanpassing van het werk niet mogelijk? Dan kan je volledig van het werk verwijderd worden. In de dienstenchequesector is het aanpassen van de job niet evident en wordt er in de praktijk vaak over gegaan op volledige werkverwijdering. 

In het geval van volledige werkverwijdering krijg je een uitkering ter waarde van 78,237% van je nettoloon en dit tot aan de laatste week voor de geplande bevallingsdatum. Dan gaat namelijk de  moederschapsrust in.  

Het is dus goed mogelijk dat je al moet stoppen met werken lang voor je gaat bevallen omdat de arbeidsarts inschat dat de gezondheidsrisico’s te groot zijn, bvb. omdat je in contact komt met schadelijke poetsproducten of omdat je zware lasten moet verzetten.  

Het is ook mogelijk dat je van de arbeidsarts (voorlopig) nog wel mag blijven werken. Maar jouw eigen dokter of gynaecoloog schat dat misschien anders in. Of misschien voel je zelf aan dat het werk te zwaar is en vraag je daarom raad aan je dokter. Als jouw eigen dokter of gynaecoloog van oordeel is dat jouw gezondheidstoestand of die van je toekomstig kind het niet toelaat verder te werken, dan zal deze je arbeidsongeschikt wegens ziekte verklaren. In dat geval val je terug op de regeling van ziekteverlof. Na het gewaarborgd loon val je terug op een ziekte-uitkering 60% van je brutoloon. Dat is dus een pak lager dan de uitkering die je krijgt indien de arbeidsarts zou beslissen tot werkverwijdering (78% van je nettoloon). 

 

Zwanger? Hier zijn er enkele tips: 

 • Licht je werkgever tijdig en correct in van je zwangerschap en geplande bevallingsdatum. Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met één van onze lokale kantoren. Zij kunnen je helpen met het correct melden van je zwangerschap bij je werkgever. 
 • Wordt het werk te zwaar tijdens de zwangerschap of vrees je voor jouw gezondheid of die van je kindje? Maak dan zelf een afspraak met de arbeidsarts (van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: contactgegevens zie arbeidsreglement)! 
  Gezien de werkgever de arbeidsarts niet altijd inlicht,
   wordt er niet altijd een risico-analyse gemaakt. In dat geval kan je zelf de stap zetten naar de arbeidsarts om een risico-analyse aan te vragen.  
  Neem in dat geval ook contact op met ons lokaal kantoor alvorens je bij je dokter, gynaecoloog of arbeidsarts passeert. Wij kunnen je bijstaan om te vermijden dat je een lage ziekte-uitkering krijgt, terwijl je ook recht zou hebben op een hogere vergoeding in geval van werkverwijdering.   
 • Lees ook ons artikeltje over zwangerschapsrust -en verlof.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.